De verzekeringsdekkingen van Volkswagen D'Ieteren Finance:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid: wettelijk verplicht, deze dekking zorgt voor het vergoeden van de materiële en lichamelijke schade aan derden.
  • Bestuurdersverzekering: alle inherente kosten aan een eventuele ziekenhuisopname (wanneer je bij het ongeval gewond bent geraakt) worden door deze verzekeringsdekking opgenomen.
  • Rechtsbijstand: wij laten jouw belangen voor de rechtbank behartigen, ongeacht of je het slachtoffer bent van een ongeval of zelf de overtreding hebt begaan.
  • Dekking materiële schade: gemoedsrust gegarandeerd met de volledige dekking van materiële schade. Brand, natuurrampen, glasbreuk, ongevallen met dieren, diefstal, …  

Vraag naar alle voorwaarden bij onze medewerkers, ze helpen je graag om de beste keuze te maken.
 

Volkswagen Insurance is een autoverzekering en een commerciële benaming van een product van Actel - merk van P&V Verzekeringen cvba - Verzekeringsonderneming erkend onder code 0058 - Maatschappelijke zetel: Koningsstraat 151, 1210 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0402.236.531, FSMA 0058. De duur van een Insurance-contract bedraagt 1 jaar en wordt na 1 jaar stilzwijgend vernieuwd. De Insurance-contracten zijn aan het Belgisch recht onderworpen. Raadpleeg www.volkswagen-insurance.be voor meer informatie.