Wat is weCare?

  • Een helder en duidelijk onderhoudscontract voor je wagen, met vaste maandelijkse betalingen dat je toelaat zorgeloos te rijden.
  • Het contract dekt de kosten voor onderhoud, mechanische en elektrische herstellingen en eventueel slijtage van je wagen (met uitzondering van banden).
  • weCare omvat eveneens een technische bijstand waarmee je vergoed wordt voor kosten die niet door de Mobiliteitsgarantie gedekt worden (zoals ongeval of diefstal). 

Een weCare-contract is gebonden aan bepaalde voorwaarden. Vraag ernaar bij onze concessiehouders.
 

Ik wil meer weten over weCare

weCare is een commerciële benaming van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v. en een product van D'Ieteren n.v., maatschappelijke zetel: Maliestraat 50 - 1050 Brussel - België - RPR Brussel, KBO 0403448140, FSMA 047196cA.